Imipramin

Hvordan virker det?

Imipramin 'DAK' kan bruges i behandlingen af svær depression. Depression er en hyppig sygdom, som tre til fem procent af den danske befolkning lider af. Det er ikke fuldstændig klarlagt, hvorfor man får en depression, men mange faktorer er indblandet. Man mener, at noget af forklaringen ligger i en fejlregulering af impulser i hjernen. Disse impulser styres af nogle signalstoffer, blandt andet dopamin, serotonin og noradrenalin. Medicinen virker ved at hæmme nedbrydningen af signalstofferne. Den fulde virkning ved depression kan forventes efter to til seks ugers behandling.

Hvad bruges det imod?

Imipramin 'DAK' bruges mod depression og andre depressive lidelser og mod ufrivillig natlig vandladning hos børn.

Hvordan og hvor meget?

TABLETTER -Findes som tabletter á 10 mg og 25 mg.

Voksne: Begyndelsesdosis er 25 mg to gange dagligt. Herefter øges dosis med 25 mg hver anden dag, indtil dosis er på 150-200 mg. Denne dosis er fordelt på en morgen- og aftendosis eller kan tages på en gang.

Ældre: Cirka halv dosis.

Børn: I aldersgruppen syv til tolv år gives 25 mg en time før sengetid. Til børn over 12 år gives 50 mg en time før sengetid.

GRAVIDITET - Må ikke bruges, med mindre lægen anser det for meget nødvendigt.
AMNING - Må ikke bruges, med mindre lægen anser det for meget nødvendigt.

Advarsel! Midlet må ikke bruges ved svigt af hjertefunktionen eller hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.

Desuden må lægemidlet ikke bruges, hvis man har en speciel form for grøn stær (snævervinklet glaukom).
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Må ikke gives til personer med ubehandlet skizofreni.
Midlet forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin.

Mulige bivirkninger - De mest generende bivirkninger ses gerne før effekten mod depressionen indtræder.
Bivirkninger ses i form af mundtørhed (som ofte fører til, at patienten udvikler huller i tænderne), svedtendens, tarmslyng og problemer med vandladning.
Der kan endvidere udvikles sygelig opstemthed (mani), og forvirring samt vægt-øgning, søvntrang og døsighed kan forekomme.

Må man samtidig indtage anden medicin?

Hvis man har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression), skal der gå mindst 14 dage, før man begynder behandling med dette middel.

Midlet forstærker virkningen af alkohol.

Man bør ikke behandles med adrenalin og noradrenalin samtidig med behandlingen.

EGNE ERFARINGER: samme som med Anafranil

Skriv venligst i min Gæstebog så jeg kan se, at du har været her ;)

Retur til Medicinoversigt:click (2221 bytes)Støt vore sponsorer som muliggør dette websted
Copyright © Narkolepsi.dk Mogens Førby 1998 - 2016
 Home
 Artikler
 Dansk Narkolepsi Forening
 Diabetes
 Dr.Gordon Wildschiødtz
 Faldt i søvn bag rattet
 Film om Narkolepsi
 Gæstebog
 Hjertet
 Hvordan Narkolepsi opleves
 Interveiws
 Leve med Narkolepsi
 Links
 Udenlandske links
 Medicin
 Søvnapnø
 Årsagen fundet