Ritalin

Vel nok et af de mest anvendte tabletter til Narkolepsi.

Ritalin er et centralt stimulerende stof, der let udvikler afhængighed, hvis det ordineres uden særlig grund. Narkolepsi, en form for sovesyge hvor patienten bogstaveligt talt falder i søvn midt i en sætning, er den eneste grund til at anvende stoffet til voksne. Det har vist sig, at der ikke udvikles afhængighed ved brug af Ritalin til denne lidelse.
Det er også godkendt til brug hos DAMP-børn, hvor behandlingen kan sættes i gang, når diagnosen er stillet af en børnepsykiater.

Det er fornuftigt at hovedbeholdningen af Ritalin-tabletter er forsvarligt lukket inde, gerne i et aflåset medicinskab. De vil helt sikkert være på ønskelisten hos narkomaner og andre ubefæstede sjæle, der gerne vil have sig en rus og holde sig på toppen i lang tid uden at føle søvntrang. Derfor er Ritalin på den internationale narkotikaliste og på doping-listen, dvs. forbudt i forbindelse med udøvelse af enhver form for idræt.
Desuden skal I være i besiddelse af et "pillepas?, hvis I rejser uden for Danmark i Schengen-lande, for at undgå ubehagelige oplevelser med tolderne og narkopolititet. Hent en folder eller spørg på jeres lokale apotek, et par dage inden afrejsen hvis det bliver aktuelt.

Hvis du undrer dig over nogle af de nævnte bivirkninger, synes jeg, du skal benytte lejligheden til at få et uddybende svar næste gang du taler med den læge, der har ansvaret for din søns behandling.
Det er vigtigt ,at du føler dig velorienteret og tryg ved den behandling, der har en rigtig god effekt på ham. Det er vigtigt at fokusere på den gode effekt, du og din søn oplever, og ikke hvad der andre har beskrevet i litteratur og opslagsbøger.

Virker opkvikkende ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, f.eks. dopamin.

Dosering

Findes som tabletter.
Voksne. Sædvanligvis tages 1-2 tabletter (10-20 mg) 1-3 gange i døgnet. Den sidste dosis bør ikke tages senere end 6 timer før sengetid. Børn over 6 år: Sædvanligvis 0,2-0,3 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 60 mg i døgnet.

Doseringen skal tages med forbehold for jeg har selv et væsentligt højere forbrug en det anførte - efter aftale med bl.a. Rigshospitalet.

Graviditet - Må ikke anvendes.

Amning - Må ikke anvendes.

Må ikke anvendes - ved uro, forhøjet stofskifte, hurtig hjertebanken/puls, begyn-dende svigt af hjertet (hjerteinsufficiens) og ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær (glaukom)).
Midlet må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage er blevet behandlet med et middel mod depression hørende til monoaminooxidase-hæmmere, f.eks. Marplan®.

Mulige bivirkninger

De mest almindeligt beskrevne bivirkninger er mundtørhed, svigtende appetit, kvalme, søvnløshed og hovedpine, samt de almindelige symptomer på opstemthed, som f.eks. lystfølelse, voldsom taletrang og "kort lunte" med pludselig irritabilitet. Det betyder dog ikke, at din søn får disse symptomer, men blot at de alle har været beskrevet ved indberetninger og i litteraturen.

OBS

Indtagelse af store doser kan medføre kronisk forgiftning, der viser sig ved vrangforestillinger og hallucinationer.
Ritalin® bør ikke anvendes sammen med antidepressive lægemidler, der tilhører gruppen af monoaminooxidasehæmmere, f.eks. isocarboxacid og moclobemid, og kun med forsigtighed med selegilin, der anvendes ved Parkinsons sygdom. Ved skift mellem Ritalin® og disse lægemidler skal indskydes en pause. Spørg lægen.
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet blodtryk og epilepsi.

Skriv venligst i min Gæstebog så jeg kan se, at du har været her ;)

Retur til Medicinoversigt:click (2221 bytes)

Retur til toppen

 
Støt vore sponsorer som muliggør dette websted

Copyright © Narkolepsi.dk Mogens Førby 1998 - 2016

 Home
 Artikler
 Dansk Narkolepsi Forening
 Diabetes
 Dr.Gordon Wildschiødtz
 Faldt i søvn bag rattet
 Film om Narkolepsi
 Gæstebog
 Hjertet
 Hvordan Narkolepsi opleves
 Interveiws
 Leve med Narkolepsi
 Links
 Udenlandske links
 Medicin
 Søvnapnø
 Årsagen fundet